Vliv nasazení cookies lišty na sběr analytických dat

5. 5. 2022

Nové cookies lišty fungují na principu optin, to znamená, že návštěvníci eshopů a webů rozhodují o tom, jestli vám dovolí sbírat data, která můžete následně využívat pro analytiku, personalizaci nebo marketingové účely

Jak už bylo avizováno, nové cookies lišty ovlivňují sběr dat o zákaznících na eshopech a webech. Vyhodnocování výkonu pomocí Google Analytics bylo pro mnohé denním chlebem, zejména u marketingových kampaní. Při vyhodnocování dat z Google Analytics se vždy počítalo s přibližným podměřováním dat okolo 10 %. Nyní po nasazení cookies lišt může chybět až 40 % dat.

Remarketing

I na ten má sběr cookies dopad. Způsoby, jak se návštěvníci nedostanou do remarketingového publika jsou dva – nesouhlasí se sběrem cookies nebo lištu ignorují. V případě žádné interakce s cookies lištou lze předpokládat, že jde o návštěvníky, kteří odešli z první stránky webu a tedy i o návštěvníky, kteří jsou pro nás nejméně relevantní. Sice budou remarketingová publika menší, ale zároveň v nich budou kvalitnější návštěvníci. Pokud vám míra okamžitého opuštění v Google Analytics po nasazení cookies lišty klesá, jsou nejspíš remarketingová publika ohrožená jen kvantitativně.

Nedoměřená data

Používáte pro vyhodnocení výkonu eshopu Google Analytics? Pokud si budete chtít vyhodnotit meziroční srovnání, potřebujete si dopočítat data. Abychom mohli porovnat tržby za období před nasazením a po nasazení cookies lišty, potřebujeme si dopočítat nedoměřená data po nasazení cookies lišty. Ideálním řešením je porovnat metriku, která měří stále stejně s metrikou, která data nedoměřuje – zjistíme tak o kolik se změnil poměr mezi nimi a můžeme si podle konstanty (denní, týdenní, měsíční) dopočítat to, co nedoměřujeme. 

Pro příklad – zjistíme, že denní tržby dle účetního CRM byl 100 000 Kč a podle GA 80 000 Kč. Pokud vydělíme tyto dvě čísla mezi sebou (100 000 / 80 000) získáme konstantu 1,25, což vypovídá o tom, jak moc nedoměřujeme. Konstantou vynásobíme tržby z Google Analytics a tak se dostaneme na skutečné tržby. Při tomto výpočtu by měla konstanta vždy vyjít větší než 1.

Na co si dát pozor

Nezapomeňte, že nasazení cookies lišty ovlivní i zadání a limity marketingových kampaní. Znamená to, že bude složité dosahovat stejných výsledků u PNO (podíl nákladů na obratu) a CPA (cena za akvizici) apod., jelikož je část dat nedoměřená. Nástroje pro marketingové kampaně se stále snaží přijít na způsob, jak získat data o návštěvnících bez ohledu na jejich rozhodnutí o souhlasu. Je potřeba neustále sledovat změny a nepřesnosti v těchto datech.

 

Chcete přehled ze světa ecommerce?
Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho newsletteru pod článkem a my vám budeme posílat jen to nejlepší.