Pustili jsme se do inovace procesů tvorby e-shopu ve spolupráci se ZČU

1. 10. 2021

Nové znalosti a dovednosti nepadají z nebe rovnou do klína. Neváhali jsme a zapojili se do projektu, který nám pomůže při tvorbě eshopu.

Chceme, aby se naše znalosti v oblasti tvorby eshopů stále zdokonalovaly a my mohli klientům nabízet to nejlepší a nejkvalitnější řešení na míru. Moderní doba si žádá neustálé sledování nových trendů a to i v oblasti ecommerce.

V rámci projektu “Inovace technologií a procesů pro vývoj modulárního eshopu” jsme začali spolupracovat se Západočeskou univerzitou v Plzni, konkrétně s Katedrou informatiky a výpočetní techniky, která disponuje rozsáhlým knowhow v oblasti vývoje SW a optimalizace procesů.

V rámci grantu tak budeme čerpat znalosti a zkušenosti z vývoje softwaru, kterými Západočeská univerzita disponuje. Pohybujeme se ve vysoce konkurenčním prostředí, a tak je důležité, abychom optimalizovali pracovní postupy.  

Naším cílem je vytvářet pro klienty spolehlivé eshopy, které budou vydělávat. Zároveň doufáme, že nám projekt pomůže zvýšit konkurenceschopnost a postavení na trhu.     

Hlavní řešitel: Milan Bartoň (Bartoň Studio s.r.o.)
Řešitel na KIV: Ing. Martin Dostal, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023584
Doba řešení: 1. 5. 2021 – 31. 1. 2023

Chcete nový e‑shop?
Obraťte se na nás!
Vývoj e-shopů na míru nás baví
a rádi Vás provedeme celým procesem.