Agilní

Proč při tvorbě e‑shopů využíváme agilní metody a co to vlastně je?

13. 5. 2021

Tvorba e-shopu je běh na dlouhou trať. Během jeho tvorby je třeba zohlednit a zahrnout mnoho faktorů a činností. Tyto činnosti je také potřeba adekvátním způsobem řídit. Jedním z hlavních kritérií pro kvalitní zpracování eshopu je proto poctivá příprava a řízení projektu.

U nás v Bartoň Studiu přistupujeme ke každému projektu individuálně a aplikujeme na něj moderní přístupy.  V dnešní době se ve vývoji webů a eshopů přechází od klasického vodopádového řízení projektů k tzv. agilním metodám.

Co to vlastně agilní metody jsou a v čem se liší od klasického vodopádového řízení projektu?

Vodopádový přístup k vedení projektů

Vodopádový přístup je charakteristický tím, že jednotlivé části projektu na sebe plynule navazují a vycházejí ze sebe. Nelze tedy žádnou etapu přeskočit ani přerušit a neumožňuje rychlou reakci na změnu požadavků či na novinky na trhu. Rychlá reakce na změny a nové požadavky klienta jsou ale v současnosti velmi důležité, a to zejména v progresivním online prostředí. Právě proto „vodopád“ není vhodný pro vývoj v ecommerce a hodí se spíše ke stavbě velké tovární haly. Oblast ecommerce lze přirovnat k neustále se vyvíjejícímu organismu a to, co v ecommerce platilo dnes, už zítra platit nemusí. Klasický „vodopád“ vyžaduje jasnou a přesnou specifikaci výsledného produktu a není proto vyhovující pro IT projekty. Při využití „vodopádu“ u tvorby eshopu by se totiž mohlo stát, že by klient obdržel něco, co vlastně nechtěl. A tomu předchází agilní řízení projektu.

 

Agilní řízení projektu

Agilní řízení projektu a vodopádový přístup jsou dva naprosto odlišné způsoby přístupů k vedení projektu.

Agilní řízení projektu je aplikováno zejména na projekty, u kterých nemůže být rozsah projektu na začátku přesně specifikován nebo by specifikace byla náročná s velkým rizikem, že se stejně nepodaří domyslet vše do detailu. Pro agilní metody je charakteristické aktivní zapojení klienta do procesu tvorby eshopu. Úzká spolupráce mezi vývojáři a klientem je prohloubena na konci každého sprintu, tj. 14denní vývojové fáze, v němž má klient možnost zadávat připomínky na úpravy a přímo se tak podílet na průběhu vytváření eshopu.

Agilní metodiky tedy umožňují pravidelnou revizi, zpětnou vazbu a možnost soustředit se jen na to co je obsahem sprintu, která je součástí naší péče o klienta. Plán je stanoven vždy na jeden sprint, přičemž každý, kdo se na projektu podílí dostává úkol, který je potřeba během stanovené doby zpracovat. Naši programátoři tak jsou detailně seznámeni s tím, jakého cíle chce klient dosáhnout, na čem pracovat a jaký problém řešit jako první. Díky kontrole na konci každého sprintu má zákazník přesně přehled o tom, co se udělalo a co se bude dělat.

Tato kontrola zároveň zabrání tomu, aby se na náklady klienta dělalo navíc něco, co není potřeba. Tím lze šetřit i finanční prostředky a čas, protože klient platí pouze za produktivní činnost. Další výhoda agilního přístupu je v tom, že jednotlivé kroky, na kterých zrovna pracujeme lze upravovat na základě aktuální situace a se zohledněním nových nápadů a postupů, které povedou k úspěšnému dokončení projektu.

Agilní přístup = Větší kontrola → vyšší produktivita → lepší kvalita → spokojenější zákazník

Klíčová je pro nás komunikace s klientem, který přesně ví, co už je hotovo a co a kdy očekávat. Klient tak má kompletní přehled o současném vývoji i o plánech do budoucna tak, aby se projekt mohl vyvíjet tím správným směrem. Výsledkem je tedy to, co si klient představoval, ale zároveň je výsledek obohacen o naše znalosti a zkušenosti. Konečná podoba eshopu tak může být našim klientům doručena v lepší kvalitě, než kterou původně očekávali. Tím dosahujeme i větší spokojenosti našich klientů.

Závěrem

Fungující eshop je pro nás důležitější než vyčerpávající dokumentace, která nesmí být vytvářena na úkor dodání a funkčnosti eshopu. Držíme se zásady, že spolupráce se zákazníkem je důležitější než vyjednávání o smlouvěreagování na změnupřednost před dodržováním plánu.

 

Chcete nový eshop? Obraťte se na nás, vývoj eshopů na míru nás baví a rádi Vás provedeme celým procesem.