Ohlédnutí za WebExpo 09

20. 10. 2010

WebExpo 2009, jak ho viděl náš kolega Jaroslav Bauml z pohledu přednášejícího i posluchače:

Jaké bylo letošní WebExpo?
Až na některé technické nedostatky, které provázely velkou část přednášek, se největší česká akce věnovaná webovým technologiím vydařila. Sám jsem si vyslechl několik hodně přínosných přednášek.

Čemu jste se s Pavlem Camprem věnovali ve Vaší přednášce?
Snažili jsme se posluchačům přiblížit, jak díky chytré kombinaci volně dostupných nástrojů, kterými jsou PHP framework Symfony a ORM framework Doctrine, zpřehlednit zdrojové kódy, zvýšit bezpečnost, zrychlit práci a ještě ušetřit. Po krátkém teoretickém úvodu jsme na praktických ukázkách vytváření vícejazyčné aplikace předvedli výhody symbiózy Symfony a Doctrine.

Jaký jsi měl z přednášky pocit?
Vzhledem k tomu, že paralelně probíhaly 4 přednášky a ve vedlejší posluchárně se mluvilo o tom, jak internet změnil sexuální život jeho uživatelů, považuji účast asi 40 odborníků za úspěch. To, že na naši přednášku přišli lidé s velkým zájmem o danou problematiku, bylo vidět na následných přesně cílených dotazech. Věřím, že posluchači odcházeli z přednášky obohaceni o nové a inspirativní myšlenky.