Cookies v České republice

7. 10. 2014

Často se účastníme diskusí na téma cookies v České republice – jaké jsou právní náležitosti, co je povinné a co již povinné není? Na toto téma jsme připravili krátké shrnutí.

Cílem tohoto článku není představovat, co jsou soubory cookies a k čemu slouží. Dle našeho názoru jsou to soubory, které umožňují vytvářet webové stránky či e-shopy, které jsou pro uživatele přívětivější a snazší na procházení. Bez souborů cookie by bylo zkrátka procházení webů složitější.

EU – restriktivnější přístup „opt-in“

Před několika lety přikročila EU k restriktivnějšímu přístupu a změnila postup při zavádění cookies z principu „opt-out“ na „opt-in“. Došlo tedy k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele.

Souhlas musí být informovaný. To znamená, že uživateli musí být poskytnuta jasná, srozumitelná a úplná informace o zpracování údajů. Tato informace musí být poskytnuta přímo a nepostačuje, pokud je informace uživatelům dostupná někde na internetových stránkách, kde by si ji museli sami vyhledat.

ČR – platí princip „opt-out“

V ČR prozatím stále platí dosavadní způsob ukládání cookies na principu opt-out. Zkrátka stačí, aby na webu byla příslušná informace o zpracování osobních údajů zveřejněna (např. v obchodních podmínkách). V případě nesouhlasu může ukládání cookies zamezit sám uživatel příslušným nastavením prohlížeče.

Budoucnost v ČR

V České republice začne v dohledné době také platit „opt-in“ pravidlo. Bude tedy třeba upravit webové stránky tak, jak už jsme zvyklí u zahraničních webů, procházení webu bude stát uživatele jeden klik navíc.

Tento článek shrnuje několik obecných informací, které se týkají použití souborů cookies v České republice. Vzhledem k tomu, že se tato problematika neustále vyvíjí, doporučujeme si po přečtení článku vždy ověřit aktuální znění právních předpisů. 

Zdroj informací: www.uoou.cz