Logo a firemní identita

Vytvoříme pro Vás návrh firemní identity, která bude jednoduchá a čitelná, ale přitom originální, aby Vaši firmu dokázala odlišit od ostatních.

Logotyp

Našim klientům nabízíme profesionální služby v oblasti firemní vizuální komunikace. Firemní logo by mělo být jednoduché a čitelné, ale přitom originální, aby Vaši firmu dokázalo odlišit od ostatních.

Logo musí být nejen obsahově a stylově v souladu s firmou nebo produktem, ale musí také svým tvarem, barevností a celkovým pojetím respektovat účel a místo svých aplikací, být graficky čisté, pro diváka srozumitelné a splňovat estetické nároky.

Dobré logo by mělo být moderní a přitom nadčasové.

Firemní identita (Grafický manuál)

Samotné logo samozřejmě nezaručí Vaší firmě profesionální image. Je třeba s ním správně zacházet. K tomu slouží tzv. grafický manuál, který je souhrnem směrnic pro geometrickou podobu loga, varianty a  užití v tiskovinách. Definuje i další důležité vizuální prvky, např. firemní písma, barvy, podobu akcidenčních tiskovin (vizitky, hlavičkové papíry, ...) a reklamních materiálů (letáky, prospekty, inzerce, katalogy, ...).

Grafický manuál se stává závazným pro všechny zaměstnance firmy, zejména pak pro marketingové pracovníky, což  zajišťuje stylovou jednotnost definovaných tiskovin. Obvykle vzniká s logotypem, ale je samozřejmě možné jej vytvořit již ke  stávajícímu a užívanému logu. Logotyp lze také podrobit tzv. redesignu a  k takto modernizované formě vytvořit grafický manuál.

Firemní (akcidenční) tiskoviny

Firemní tiskoviny jsou dalším kamínkem do mozaiky firemní identity, a  proto se vyplatí věnovat jim patřičnou pozornost. Navrhneme pro Vaši firmu tiskoviny jako jsou vizitky, hlavičkové papíry, dopisní obálky, kalendáře, ceníky i grafickou podobu formulářů (faktury, objednávkové listy apod.) včetně zajištění kvalitního tisku.

Ukázka aktuálně dokončených projektů

Hokejarena.cz  -  E-shop pro prodej kompletní hokejové výstroje

Eturbo.cz  -  E-shop na platformě Shopsys Framework

Osobní vinotéka  -  e-shop s víny a sekty

Kompletní reference