Grafické práce

Vizuální styl firmy patří k nejdůležitějším prvkům marketingové komunikace. Vhodně zvolený design Vám může zajistit lepší zapamatovatelnost Vaší společnosti a následně snadné rozlišení od konkurence. Můžete se na nás obrátit s jakoukoliv potřebou týkající se firemního designu

  • Tvorba loga – vytváříme loga moderní, zapamatovatelné a nadčasové

  • Firemní tiskoviny (vizitky a hlavičkové papíry)

  • Propagační tiskoviny (letáky, brožury, katalogy)

  • Tvorba webových stránek, webdesign - nové webové stránky na míru

Realizace reklamních kampaní

Kromě veškerých grafických prací zajišťuje naše grafické studio také kompletní realizaci reklamních kampaní. Navrhneme a zrealizujeme takovou kampaň, která maximálně splní Vaše předem stanovené cíly

  • Definice cílů marketingové kampaně

  • Analýza vnějšího i vnitřního prostředí firmy

  • Targeting (určení cílové skupiny, jejich požadavků a potřeb)

  • Volba vhodných marketingových nástrojů

  • Zhotovení marketingového sdělení

  • Vyhodnocení

Ke všem úkolům přistupujeme individuálně a uplatňujeme zde nejnovější postupy a tendence. Snažíme se, aby výsledek naší práce splňoval požadavky na příjemný design, moderní vizuální styl a efektivní komerční sdělení. Klademe důraz na jednoduchost, přehlednost a zapamatovatelnost.

Přesvědčte se o našich schopnostech sami a prohlédněte si ukázky naší dosavadní práce.

Ukázka aktuálně dokončených projektů

Hokejarena.cz  -  E-shop pro prodej kompletní hokejové výstroje

Eturbo.cz  -  E-shop na platformě Shopsys Framework

BOHEMIA SEKT, s.r.o.  -  webové stránky

Kompletní reference