Česko-bavorský přeshraniční portál

Zpět na přehled

Česko-bavorský přeshraniční portál byl vytvořen Plzeňským krajem v roce 2014 v rámci projektu „Plzeňský kraj a Horní Falc – evropští sousedé". Projekt je zaměřen na rozvoj přeshraniční spolupráce na komunální úrovni, v cestovním ruchu, kultuře, dopravě, zemědělství a rozvoji venkova, ochraně životního prostředí, hospodářství, územním plánování a rozvoji, školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociálních službách. 

Naše práce na projektu:

  • Grafický design
  • Kódování XHTML/CSS šablon
  • Implementace na systém Fish CMS 3.0
  • Programování PHP
  • Webhosting