Reklama na sociálních sítích

Sociální média jsou vhodným nástrojem pro zvyšování povědomí o značce a pro budování loajality k ní. Díky možnosti vytvoření vlastního profilu, je reklama na sociálních sítích příležitostí nejen pro jednosměrné informování příznivců značky, ale také pro zpětnou vazbu. Na rozdíl od jiných způsobů propagace, sociální sítě vybízí k diskuzi, která může prozradit mnoho užitečných informací o potřebách a přáních zákazníků.

Sociální sítě a reklama

Další možností, jak využít prostředí sociálních sítí je placená reklama, která je zajímavá zejména pro své konkrétní cílení. Zde je nutné zvolit krátký, ale úderný obsah vyvolávající v příjemci především zvědavost a zájem zjistit o výrobku víc.

My známe prostředí sociálních sítí velmi dobře, víme, jak v těchto oblastech komunikovat a jak vytvořit reklamu, která vzbudí v uživatelích zájem. K vytvoření efektivní reklamy je nutné absolvovat určité kroky:

  • Definice cílových skupin

  • Definice účelu prezentace

  • Analýza Vaší současné situace na sociálních sítích

  • Sestavení konceptu využití sociálních sítí

  • Kreativní reklamní sdělení

  • Vyhodnocení

Máte zájem o propagaci na sociálních sítítch, popř. o návrh kompletní marketingové kampaně? Kontaktujte nás, spolu nalezneme řešení, které přesně splní Vaše cíle.

Ukázka aktuálně dokončených projektů

PEŠKA - Židle a křesla s.r.o.  -  E-shop výrobce židlí a křesel

Podpora Start-upů  -  Prezentace projektu Agentury CzechInvest

Igráček  -  Nový web pro legendární hračku

Kompletní reference